REGIONALNA
KONFERENCIJA

DIGITALIZACIJA
I INTELEKTUALNA SVOJINA:
KRAJ ILI NOVI POČETAK

Banja Luka, Banski Dvor
17. jun 2019.