Digitalna transformacija u tradicionalnim industrijama

Konferencija

Digitalna transformacija u tradicionalnim industrijama


30. June 2022.

„Bez digitalne transformacije domaće industrije i poslovanja, ne samo da nema napretka, već je pitanje da li će naše kompanije opstati na tržištu, poručio je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije, na konferenciji Digitalna transformacija u tradicionalnim industrijama. BPT prepoznaje važnost i značaj ove teme, te je pored produkcijskog dela konferencije, našem timu poverena i celokupna priprema programa konferencije.

O konferenciji

Konferencija pod nazivom „Digitalna transformacija u tradicionalnim industrijama” održana je 30. juna 2022. godine u Velikoj sali Privredne komore Srbije. Konferenciju je organizovao Centar za digitalnu transformaciju, a održavanje konferencije podržali su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ i Privredna komora Srbije.

Cilj konferencije je približavanje koncepta digitalne transformacije tradicionalnim industrijama. Rezultati istraživanja koje je Centar za digitalnu transformaciju sproveo pokazuju da u jednoj trećini preduzeća ne postoji inicijativa za započinjanje procesa digitalne transformacije, a više od polovine preduzeća nema planove za takve projekte u budućnosti.

Ova konferencija okupila je stručne konsultante, donosioce odluka i predstavnike kompanija koje su uspešno sprovele proces digitalne transformacije, kako bi predstavnicima tradicionalnih industrija približili važnost ovog koncepta za razvoj poslovanja.

Tokom prvog dela konferencije, održana je panel diskusija, na kojoj su govorili Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Tomislav Knežević, vođa tima GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji, Predrag Nikolić, direktor Centra za digitalnu transformaciju i Nevena Janković, finansijska direktorka kompanije INMOLD PLAST Požega, kompanije koja je prošla kroz program CDT-a.

Tokom drugog dela konferencije, učesnici su imali priliku da učestvuju u stručnim radionicama sa konsultantima Centra za digitalnu transformaciju, tokom kojih su podeljeni po grupama srodnih ili istih delatnosti. Prisutni na radionicama imali su priliku da se prijave za programe Centra za digitalnu transformaciju kroz koje mogu dobiti znanje, kao i mogućnost sufinansiranja projekata digitalne transformacije u svojim kompanijama.

Govornici

Agenda

12:00-13:00

Panel diskusija

Učesnici: 

Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Tomislav Knežević, vođa tima GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji.

Predrag Nikolić, direktor Centra za digitalnu transformaciju.

Nevena Janković, predstavnica kompanije INMOLD PLAST Požega, koja je prošla program CDT-a.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-15:30

Stručne radionice sa konsultacijama Centra za digitalnu transformaciju

Učesnici će biti podeljeni po grupama srodnih ili istih delatnosti. Prisutni na radionicama imaće priliku da se prijave za programe Centra za digitalnu transformaciju kroz koje mogu dobiti znanje i sufinansiranje za projekte digitalne transformacije u svojim kompanijama.

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije (PKS) je zakonom definisana organizacija privrednih subjekata. Sa tradicijom od 165 godina, PKS okuplja privredu Srbije u jedinstven sistem, sektorski i regionalno.

Članovi PKS su privredna društva, grupisana u sektore poljoprivrede, industrije i usluga, koji se uže grupišu u 18 granskih udruženja. U okviru mreže od 16 regionalnih privrednih komora i komore glavnog grada, omogućuje se stručna podrška i efikasno zastupanje interesa privrede po regionima. Kroz rad predstavništava u više evropskih zemalja, glavnih spoljnotrgovinskih partnera, poseban značaj daje se internacionalizaciji poslovanja i međunarodnom povezivanju domaće privrede.

PKS zastupa interese i stavove članova učešćem u kreiranju zakona i drugih propisa važnih za poslovnu zajednicu; unapređuje ekonomsku saradnju sa inostranstvom; pruža informativno-analitičku podršku privredi; podstiče izvoznu aktivnost i uključivanje domaćih kompanija u međunarodne dobavljačke lance. Kroz povezivanje privrede i nauke podstiče se primena novih tehnologija i znanja u savremenom poslovanju i proizvodnji.

Svi članovi PKS imaju prava i obaveze definisane zakonom i internim aktima. PKS je samostalna i nezavisna u svojim aktivnostima, a u radu njenih organa uprave i tela učestvuju privrednici.

Beograd

Beograd

Beograd je glavni i najnaseljeniji grad Republike Srbije. Grad leži na ušću Save u Dunav, gde se Panonska nizija spaja sa Balkanskim poluostrvom. Urbani deo Beograda broji populaciju od 1,23 miliona stanovnika, dok 1,7 miliona ljudi živi u široj okolini. Jedan je od starijih gradova u Evropi. Prva naselja na teritoriji Beograda datiraju iz praistorijske Vinče, oko 4800 godina pre nove ere. Grad je kroz istoriju bio osvajan više puta. U kobnom strateškom položaju, Beograd se borio u 115 ratova i razoren je 44 puta. Glavni grad Srbije je od 1405. godine, a bio je i glavni grad Jugoslavije od njenog osnivanja 1918. godine do njenog raspada.