Primena AI rešenja u tradicionalnim industrijama

Konferencija

Primena AI rešenja u tradicionalnim industrijama


03. October 2022.

Rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) se sve više koriste za optimizaciju poslovnih procesa, bez obzira na granu industrije u kojoj kompanije posluju. Ova rešenja doprinose značajnom smanjenju troškova, unapređenju odnosa sa korisnicima i dobavljačima, kvalitetnijem planiranju, i generalno, podizanju poslovanja na viši nivo. Cilj konferencije jeste bolje razumevanje veštačke inteligencije, podsticanje praktične primene AI rešenja u tradicionalnim industrijama, povezivanje ekosistema, kao i predstavljanje mera podrške.

Čitava organizacija konferencije, kako sadržinska, tako i tehnička, poverana je BALKAN PERSPECTIVES TODAY timu.

O konferenciji

Ova konferencija je obuhvatila praktična i teoretska znanja o veštačkoj inteligenciji, kako bi se pospešio razvoj poslovanja u tradicionalnim industrijama.

Prvi panel nosio je naslov “AI uspešne priče u srpskoj privredi”. Na ovom panelu su predstavnici kompanija iz tradicionalnog sektora predstavile AI rešenja koja već uspešno primenjuju, podelili sa publikom iskustva u implementaciji, ali i benefite koji su rezultat uvođenja AI u poslovanje.

Na drugom panelu, koji je nosio naslov “Velike tech kompanije i AI” predstavljeni su AI proizvodi velikih tech kompanija, koji se mogu koristiti u tradicionalnim industrijama.

Centralni deo konferencije bile su tematske sesije u kojima su domaće inovativne kompanije predstavile svoja AI rešenja, koja su već primenjena i implementirana u poslovanje.

Nakon opšte prezentacije, kompanije su imale mogućnost obavljanja individualnih B2B razgovora sa predstavnicima tech kompanija, koje su imale svoje prezentacije.

Govornici

Agenda

10:00-10:15

Obraćanje Predraga Nikolića, direktora Centra za digitalnu transformaciju

10:15-10:30

Obraćanje Dr Milana Mirkovića, profesora Fakulteta tehničkih nauka

10:30-10:40

Video obraćanje Lawrenca Lia, direktora AI instituta iz Singapura

10:40-10:55

Obraćanje Marka Čadeža, direktora Privredne komore Srbije

10:55-11:05

Obraćanje Ane Brnabić, predsednice Vlade Republike Srbije

11:05-12:05

Panel 1 - AI uspešne priće u srpskoj privreni

Na ovom panelu su govorili direktori kompanija iz tradicionalnog sektora i predstavili AI rešenja koja već uspešno primenjuju. Sa publikom su podelili iskustva u implementaciji i benefite koji su rezultat uvođenja AI u poslovanje.

Moderator panela:

Dr Milan Mirković, Fakultet tehničkih nauka

Govornici:

Dr Dragiša Mišković, Institut za veštačku inteligenciju

Petar Jovanović, CEO RBA Banka

Zoran Stojak, tehnički direktor SUNOKO

12:05-12:20

Pauza za kafu

12:20-13:10

Panel 2 - Velike tech kompanije i AI

Na ovom panelu su predstavljeni AI proizvodi velikih tech kompanija (Microsoft, IBM, Oracle, Intellya) koji se mogu koristiti u tradicionalnim industrijama. 

Moderator panela:

Stefan Badža, Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije

Govornici:

Milan Gospić, direktor Microsofta Srbija

Nikola Polić, direktor IBM-a

Nedeljko Pađen, Client Solution Executive, Oracle

Milena Janjić, CEO Intellya

13:10-14:10

Stručne prezentacije AI proizvoda – tematske sesije

Učesnici su bili podeljeni po grupama srodnih ili istih delatnosti. Prisutni su imali priliku da čuju prezentacije AI proizvoda, čije bi korišćenje moglo da se implementira u svakodnevnim poslovnim procesima. Tematske sesije:

Saobraćaj i logistika - Infora Research Group (Novi Sad), Machine Can See (Novi Sad) CAM Engineering (Novi Sad) i Institut Mihajlo Pupin (Beograd)

E-trgovina na malo i veliko i digitalni asistenti - SyncIt Group (Niš), Vodena (Kragujevac), Intellya (Beograd), Cool Beer (Beograd)

Energetika - Energypulse (Novi Sad), Vodena (Kragujevac), Oracle (Beograd)

Automatizacija procesa i prediktivno održavanje - Microsoft (Beograd), INIT Technologies (Novi Sad), Digital worx doo (Beograd), InnSono (Niš), Bitgear (Beograd)

14:10-15:10

Pauza za ručak

15:10-16:10

B2B razgovori

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije (PKS) je zakonom definisana organizacija privrednih subjekata. Sa tradicijom od 165 godina, PKS okuplja privredu Srbije u jedinstven sistem, sektorski i regionalno.

Članovi PKS su privredna društva, grupisana u sektore poljoprivrede, industrije i usluga, koji se uže grupišu u 18 granskih udruženja. U okviru mreže od 16 regionalnih privrednih komora i komore glavnog grada, omogućuje se stručna podrška i efikasno zastupanje interesa privrede po regionima. Kroz rad predstavništava u više evropskih zemalja, glavnih spoljnotrgovinskih partnera, poseban značaj daje se internacionalizaciji poslovanja i međunarodnom povezivanju domaće privrede.

PKS zastupa interese i stavove članova učešćem u kreiranju zakona i drugih propisa važnih za poslovnu zajednicu; unapređuje ekonomsku saradnju sa inostranstvom; pruža informativno-analitičku podršku privredi; podstiče izvoznu aktivnost i uključivanje domaćih kompanija u međunarodne dobavljačke lance. Kroz povezivanje privrede i nauke podstiče se primena novih tehnologija i znanja u savremenom poslovanju i proizvodnji.

Svi članovi PKS imaju prava i obaveze definisane zakonom i internim aktima. PKS je samostalna i nezavisna u svojim aktivnostima, a u radu njenih organa uprave i tela učestvuju privrednici.

Beograd

Beograd

Beograd je glavni i najnaseljeniji grad Republike Srbije. Grad leži na ušću Save u Dunav, gde se Panonska nizija spaja sa Balkanskim poluostrvom. Urbani deo Beograda broji populaciju od 1,23 miliona stanovnika, dok 1,7 miliona ljudi živi u široj okolini. Jedan je od starijih gradova u Evropi. Prva naselja na teritoriji Beograda datiraju iz praistorijske Vinče, oko 4800 godina pre nove ere. Grad je kroz istoriju bio osvajan više puta. U kobnom strateškom položaju, Beograd se borio u 115 ratova i razoren je 44 puta. Glavni grad Srbije je od 1405. godine, a bio je i glavni grad Jugoslavije od njenog osnivanja 1918. godine do njenog raspada.

Sponzori

Microsoft logo

Microsoft